گالری تـصـاویـر

حضور مستمر در نمایشگاه های تهران و شهرستان ها جهت معرفی محصولات، راهنمایی مشتریان و استفاده از نظرات ایشان

مجوزها و استانداردها کسب شده

شرکت انوشه آراب پس از طی بازرسی ها و رعایت شرایط بهداشتی و استاندارد موفق به کسب مجوزها و استاندارد های ذیل شده است

شماره پروانه بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی: ۷/۱۳۴۶/پ       /           شماره پروانه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور:  ۱۰۶۶۷
شماره استاندارد ملی ایران - 11000:        BC-COM10020        /           شماره گواهی ارگانیک:              D08P00029231010000