شیرینگ محصولات گیلدا

گیلدا محصولات خود را جهت نمایندگان از این پس به در کارتن های شیرینگ شده اراعه می دهند. برای محصولات 2 لیتری دوازده عدد و برای محصولات 4 لیتری پنج عدد در کارتن قرار داده می شوند.

در قبال شیرینگ محصولات هیچگونه وجهی از نمایندگان فروش محصولات گیلدا دریافت نمی گردد و کاملا به صورت رایگان انجام می پذیرد.

کارتن های شیرینگ بسیار مقاوم بوده و به همراه روکش پلاستیکی سرتاسری کارتن از آسیب دیدگی محصولات جلوگیری می نمایند.