لطفا جهت سفارش تلفنی محصولات با شماره تلفن 66477824 تماس حاصل فرمایید

ارسال رایگان سفارشات بیش از 1،000،000 ریال در شهر تهران رایگان می باشد

 

کود ورمی کمپوست بسته یک کیلویی 45,000 ریال
کود ورمی کمپوست بسته 7 کیلویی 200,000 ریال
کود ورمی کمپوست بسته 20 کیلویی 400,000 ریال
خاک و کود آماده کاشت بسته 4 لیتری 70,000 ریال
خاک و کود آماده کاشت بسته 11 لیتری 180,000 ریال
خاک و کود آماده کاشت بسته 30 لیتری 400,000 ریال
خاک کاکتوس بسته 5/1 کیلویی 45,000 ریال
خاک بونسای بسته 2 لیتری 75,000 ریال
خاک تراریوم بسته 2 لیتری 75,000 ریال
خاک بنفشه آفریقایی بسته 2 لیتری 75,000 ریال
خاک ارکیده بسته 4 لیتری 150,000 ریال
خاک مخصوص سبزی کاری بسته 4 لیتری 75,000 ریال
خاک مخصوص سبزی کاری بسته 10 لیتری 170,000 ریال
کوکولیت (خاک هلندی) بسته 10 لیتری 125,000 ریال
کوکولیت (خاک هلندی) بسته 4 لیتری 60,000 ریال
خاک برگ (کمپوست گیاهی) بسته 4 لیتری 60,000 ریال
خاک برگ (کمپوست گیاهی) بسته 12 لیتری 120,000 ریال
پرلیت بسته 4 لیتری 60,000 ریال
کوکوپیت بسته 4 لیتری 85,000 ریال
کوکوپیت قالبی قالب بزرگ (شیرینگ تک عددی) 210,000 ریال
پیت ماس بسته 4 لیتری 100,000 ریال
الیاف گیاهی بسته 4 لیتری 50,000 ریال
پوکه لیکا بسته 5/2 لیتری 40,000 ریال
پوکه لیکا بسته 5 لیتری 60,000 ریال
پوکه لیکا بسته 40 لیتری 250,000 ریال